Creați un serviciu personalizat Vyhlásenie o autorstve na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucțiuni

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor Programu:
Add Comment
Cancel
Meno:
, trvale bytom:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Autor vyhlasuje:
Add Comment
Cancel
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Add Comment
Cancel
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Add Comment
Cancel
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Add Comment
Cancel
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Add Comment
Cancel
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
______________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Ascundeți
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Sistemul vă va notifica automat, atunci când termenul limită al înțelegerii se apropie

Obțineți acest document în format PDF și Word

This Document costs 6.90 € (8.21 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.