Creați un serviciu personalizat Vyhlásenie o autorstve na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucțiuni

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Autor Programu:
Meno: , trvale bytom:
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom názov programu, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú: .
Autor vyhlasuje:
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je .
Potvrdzujem, že meno, dátum narodenia , bytom adresa je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Záverečné ustanovenia
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
V , dňa
______________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Ascundeți
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Sistemul vă va notifica automat, atunci când termenul limită al înțelegerii se apropie

Obțineți acest document în format PDF și Word

This Document costs 6.90 € (8.21 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.