Creați un serviciu personalizat Plnou moc na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrucțiuni

  • Použijte, pokud potřebujete zmocnit nějakou osobu k vykonávání určitých právních úkonů (jednání) za Vás nebo jí udělit generální plnou moc.
  • Plné moci může, ale nemusí předcházet uzavření Smlouvy příkazní, kde si můžete domluvit podmínky zastupování.
  • Buďte velice obezřetní a pečliví při uzavírání generálních plných mocí a jiných širokých plných mocí, plných mocí udělených pro soudní řízení a plných mocí k právním jednáním ve vztahu k převodu majetku a nemovitostem (často budete potřebovat ověřené podpisy).
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky naleznete zde.

Plná moc

Zmocnitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zmocnitel“)
Add Comment
Cancel
tímto zmocňuje
Add Comment
Cancel
Zmocněncem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zmocněnec“)
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval
(generální plná moc).
Add Comment
Cancel
Tato plná moc se uděluje na dobu
, a to do
.
Add Comment
Cancel
Tato plná moc zaniká také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.
Add Comment
Cancel
Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Add Comment
Cancel
Zmocněnec má zejména právo přebírat doručované písemnosti.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Ascundeți
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Sistemul vă va notifica automat, atunci când termenul limită al înțelegerii se apropie

Obțineți acest document în format PDF și Word

This Document costs 199 Kč (236,81 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.